กรรมการบริหาร

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

กรรมการบริหารโครงการฯ มีดังนี้คือ

1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์                            ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                                    กรรมการ
3. รองคณบดีฝ่ายวิจัย และบัณฑิตศึกษา             กรรมการ    
4. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล                  กรรมการ
5. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                       กรรมการ
6. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี                          กรรมการ
7. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ              กรรมการ
8. ผู้แทนสถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย           กรรมการ
9. ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน                    กรรมการและเลขานุการ

 

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2018 เวลา 15:09 น. )
 
joomla templateinternet security reviews

Who's Online

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MFPE.Hot Line News

รับสมัคร!! นิสิตใหม่ปีการศึกษา 2562 สนใจติดต่อได้ที่ โทร 02-9405070

MFPE. Polls

คุณคิดว่าปัจจุบันการป้องกันอัคคีภัยในตึกสูงเป็นอย่างไร
 
Technology template by best internet security