การเข้าศึกษา

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร

“สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ ครุศาสตรอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

ระยะเวลาในการรับสมัคร  

  เปิดรับสมัคร!!
 ถึงวันที่  30 เมษายน 2565

การสอบคัดเลือก 

 สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

   สอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2565
 
 ณ อาคารบุญสม สุวชิรัตน์
  (อาคาร 9) ชั้น 8 ห้อง 9807 
เวลา 09.00 – 12.00 น.

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  7 มิถุนายน 2565
   ผ่านทาง website ของโครงการ

   ค่าธรรมเนียมในการสมัคร  ค่าสมัครสอบคัดเลือก 500 บาท
   ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา   แจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 


ช่องทางในการรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถ สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่นี่ 

หรือที่  https://mis.grad.ku.ac.th/application/th

แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 


หรือรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง  Download ใบสมัคร 
หรือที่โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ภาคพิเศษ อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ (อาคาร 9) ชั้น 8 ห้อง 9807 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2940-5070 หรือ 0-2797-0999 ต่อ 1850

Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

สมัครได้ทุกวัน ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ ในเวลา 9.00 – 16.00 น.


หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

2. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (สำเนาปริญญาบัตร) 2 ชุด

3. สำเนาใบรายงานคะแนน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ 2 ชุด
(ที่ระบุชื่อปริญญาพร้อมวัน/เดือน/ปี ที่สำเร็จการศึกษา)   พร้อมฉบับจริง 

***ผู้สมัครที่จบการศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่อง ต้องแนบใบคะแนน (Transcript)
ในระดับ ป.ม., พ.ม., ป.กศ.สูง  หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญา ฉบับจริง
 พร้อมสำเนามาด้วย***

4. สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ 2 ชุด

7. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส 2 ชุด

Sito sicuro dove comprare lecce comprar sildalis on line italia.

Comprare in europa trento acquistare cialis in italia.

Dove comprare generico sicuro trento acquistare kamagra farmacia.

Comprar en farmacia sassari vendita cialis online italia.

En ligne pas cher acheter cialis generique en france rennes.

Te apoyamos con préstamos inmediatos para negocios. Inmediatos y con pocos requisitos. ¡Solicítalo hoy!

แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2022 เวลา 22:51 น. )
 
joomla templateinternet security reviews

Who's Online

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MFPE.Hot Line News

รับสมัคร!! นิสิตใหม่ สนใจติดต่อได้ที่ โทร 02-9405070
Ads by MFPE!

Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago afecta tu historial crediticio. Préstamos online en México por internet en menos de 24 horas.

Accedé a tu préstamo online de forma rápida y fácil. Préstamo rápido en Argentina. Completá un formulario breve para calcular tu crédito.

Préstamos y créditos rápidos online y sin aportar papeles o documentación. Consigue hasta 20.000 € sin cambiar de banco o abrir una cuenta.

MFPE. Polls

คุณคิดว่าปัจจุบันการป้องกันอัคคีภัยในตึกสูงเป็นอย่างไร
 
Technology template by best internet security