หลักสูตร

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย         : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
ภาษาอังกฤษ    : Master of Engineering (Fire Protection Engineering)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม              : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย)
ชื่อย่อ                : วศ.ม. (วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย)

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
         อัคคีภัยไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่แห่งใดในโลกย่อมก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมหาศาล ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งภาพพจน์ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของสถานประกอบการ ในสายตาของคนทั่วไป หน่วยงานหลายๆแห่งในประเทศไทยยังมีความเสี่ยงต่ออัคคีภัยในระดับที่น่าเป็นห่วงถึงแม้จะมีมาตรการในการระงับอัคคีภัยอยู่บ้างแต่ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือการป้องกัน ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบทางวิศวกรรม การติดตั้งและเดินเครื่องผลิต  ซึ่งระบบต่างๆในการป้องกันอัคคีภัย ต่างมีมาตรฐานการทำงานและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับขนาดและความต้องการของสถานประกอบการแตกต่างกัน

          คณะวิศวกรรมศาสตร์  บัณฑิตวิทยาลัยและสถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย เห็นความจำเป็นในการผลิตบุคลากรเฉพาะสาขานี้ จึงเสนอขอเปิดการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยขึ้น เพื่อผลิตมหาบัณฑิต
ออกไปรับใช้ประเทศชาติในด้านต่างๆ เช่นให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์การป้องกันภัยออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยตามหลักมาตรฐานสากล การเลือกใช้ระบบตามความจำเป็นตลอดจนระบบการเตรียมการในสภาวะฉุกเฉิน ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และค้นคว้าวิจัยข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับอัคคีภัยของประเทศไทยเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่ยังไม่มีการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิตและการวิจัยในประเทศไทยมาก่อนโดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

4.1  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถออกแบบระบบ ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบการป้องกันอัคคีภัยแก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั่วไป

4.2  เพื่อให้มีการศึกษาและการวิจัยด้านวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยขึ้นในประเทศไทย
เพื่อพัฒนาการป้องกันอัคคีภัยของประเทศไทยให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้น

4.3  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพดี  มีทักษะในการพัฒนาองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ ด้านเทคโนโลยี
อย่างก้าวหน้า พึ่งพาตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม


Залишивши інформацію про ПІБ, контактні дані та інше, кредит без поручителів залишається тільки забрати готівкою. Если работодатель не может ответить на звонок менеджера МФО, тогда займ безработным можно и не получить. Это точно. Без відмови і перевірок оформити кредит на картку без відмов цілодобово можна на сторінках нашого сайту. Вибирайте серед десятка МФО.

Puedes usar este tipo de prestamos inmediatos sin buró rápidos y seguros a para lo que quieras: Realizar un pago atrasado de otro préstamo.

Быстрые деньги или микрозайм на карту круглосуточно в Украине выдают гражданам в возрасте от 18 лет и старше. Только с паспортом.

Pas cher kamagra france acheter montpellier.

Pas cher suisse prix du cialis 20 en pharmacie pessac.

Acheter vrai internet acheter levitra professional en ligne asnieres-sur-seine.

Naturel en ligne kamagra prix montpellier.

Le Cialis est un comprimé qui favorise l'érection acheter du viagra pas cher. Est-ce meilleur que le viagra? Quels effets secondaires?

แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2022 เวลา 22:50 น. )
 
joomla templateinternet security reviews

Who's Online

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MFPE.Hot Line News

รับสมัคร!! นิสิตใหม่ สนใจติดต่อได้ที่ โทร 02-9405070
Ads by MFPE!

Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago afecta tu historial crediticio. Préstamos online en México por internet en menos de 24 horas.

Accedé a tu préstamo online de forma rápida y fácil. Préstamo rápido en Argentina. Completá un formulario breve para calcular tu crédito.

Préstamos y créditos rápidos online y sin aportar papeles o documentación. Consigue hasta 20.000 € sin cambiar de banco o abrir una cuenta.

MFPE. Polls

คุณคิดว่าปัจจุบันการป้องกันอัคคีภัยในตึกสูงเป็นอย่างไร
 
Technology template by best internet security